Винахідники України 
   
 
 
Винахідники України
 Майбутнє неможливо передбачити, але можна винайти
сер Денніс Габор (лауреат Нобелівської премії з фізики)

Винахідництво є постійним та незмінним супутником життя людства — від найдавніших часів до сьогодення. Винаходи, — ці дивовижні плоди людської фантазії, змінюють наші уявлення про навколишній світ, значно розширюють світогляд, а головне — відкривають нові знання та нові можливості, які є вагомими сходинками до покращення рівня життя як окремого індивіда, так і суспільства загалом.

Винахідники — люди з нестандартним мисленням, оригінальними та часто божевільними на перший погляд ідеями, здатні бачити більше, виходити за межі людського розуміння та ламати стереотипи. Ці непересічні особистості вміло поєднують три складові інструментарію успішної людини: великий Божий дар, наполегливу, цілеспрямовану й самовіддану працю та постійні пошуки нового. Вони — майбутнє нації, саме тому вкрай важливим є питання розвитку винахідницької галузі держави.

Україна має надзвичайно потужний науково-технічний потенціал, всебічне розкриття якого є не лише неодмінною передумовою економічного піднесення, а й каталізатором розвитку всіх інших сфер життєдіяльності. Багато наших співвітчизників входять до числа величної когорти науковців, які стверджували, що можуть змінити світ, і таки змінювали його незважаючи ні на що: винахідник вертольота Ігор Сікорський, винахідник ракетного двигуна Сергій Корольов, винахідник найшвидшого в світі автомобіля з розрахунковою швидкістю 400 км/год Володимир Нікітін, винахідник кінескопа Йосип Тимченко, винахідник рентгена Іван Пулюй, винахідник компакт-диска В’ячеслав Петров, винахідник першого у світі вугільного комбайна Олексій Бахмутський, винахідник електричного трамвая Федір Піроцький, винахідник безкровного аналізу крові Анатолій Малихін, винахідник екологічно чистого палива Володимир Мельников та ін. На жаль, як свідчить досвід попередніх поколінь творців «нової реальності», досить вагомою перепоною для народження нового винаходу є відсутність підтримки з боку держави. Як наслідок — «світлі уми» України змушені вирушати у світи в пошуках здійснення завітних мрій.

Інвестування винахідництва, вихід українських виробників на світовий ринок, налагодження зв’язків між виробниками й науковцями — головні завдання інноваційної політики України, виконання яких відкриє нам нові горизонти небачених раніше можливостей, стане міцним фундаментом для побудови розвиненої демократичної держави світу.

Популяризація винаходів та інновацій є однією з необхідних умов розвитку винахідницької галузі держави — основи економіки розвинених країн світу.

Видавничий центр «Логос Україна», започаткувавши у 2010 р. серію книг «Винахідники України — еліта держави», сьогодні успішно продовжує висвітлювати результати діяльності кращих учених та інженерів, які мали сміливість не обмежуватися старими досягненнями людства і присвятили себе нелегкій, проте надзвичайно важливій у нашому житті справі винахідництва.

Ці книги репрезентують винахідницьку галузь нашої країни, — представляють видатних учених України, розповідають про розвиток науки, наукові центри, науково-освітні заклади та науково-виробничі підприємства, ознайомлюють читачів із новими технологіями, інноваціями, перспективами їх застосування у різних сферах. Вони є своєрідним містком налагодження співпраці між винахідниками та інвесторами, науковцями та виробниками, українськими виробниками та світовим ринком.


Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу надано компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.

У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.


Книга «Винаходи та інновації. Винахідники України» (книга друга) — довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських винахідників та науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу приділено також компаніям, науковим та інноваційним підприємствам і установам України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.

У книзі також міститься розгорнута інформація про історію винахідницької справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення, де, зокрема, подано й біографічні дані наших уславлених та відомих усьому світові співвітчизників — засновників різних галузей науки і техніки.


Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» (книга третя) є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», перші два томи якого побачили світ у 2010 та 2012 роках. Це довідково-іміджеве видання, яке розповідає про відомих українських новаторів і науковців — наших сучасників, людей із величезним творчим потенціалом, які присвятили своє життя нелегкій, почесній і водночас надзвичайно цікавій справі винахідництва. Значну увагу надано навчально-науковим закладам, які, від часу свого створення й донині, є колискою наукових кадрів і осередком винахідницької та пошукової діяльності в різних галузях науки і техніки. У книзі також міститься розгорнута інформація про компанії, наукові й інноваційні підприємства та установи України, чия діяльність спрямована на розвиток винахідницької галузі держави, забезпечення охорони інтелектуальної власності та налагодження зв’язків науки й виробництва.

Видання покликане популяризувати найсучасніші вітчизняні технічні розробки та інновації, донести інформацію від винахідника до інвестора, аби винахід міг приносити користь людям.


«Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» (книга четверта). Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» є продовженням видання «­Винаходи та інновації. Винахідники України», три томи якого побачили світ у 2010, 2012 та 2014 рр.

Четвертий том містить надзвичайно ґрунтовну, цікаву та важливу як для фахівця, так і для читача без спеціальних знань інформацію про винахідницьку галузь України — основні етапи розвитку Державної системи правової охорони інтелектуальної власності України, патентних повірених і агентства, навчальні та наукові заклади й установи, а також підприємства­новатори нашої держави.

Значну частину довідково­іміджевого видання становлять відомості про творіння українських винахідників у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема таких як медицина, будівництво й архітектура, машинобудування, хімічна і нафтохімічна галузі, важка та легка промисловість, харчова промисловість та сільське господарство. Розробки такого типу покликані покращити якість життя, відкриваючи людству незвідані горизонти нових можливостей. Окрім цього, видання буде корисним для інвесторів, — допоможе знайти гідні пропозиції для фінансування.

Книга покликана популяризувати винахідницьку галузь України з метою розкриття багатющого ­винахідницького потенціалу наших громадян.


«Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» (книга п'ята). Книга «Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації» є продовженням видання «Винаходи та інновації. Винахідники України», чотири томи якого побачили світ у 2010, 2012, 2014 та 2016 рр.

П’ятий том містить ґрунтовну, цікаву та важливу як для фахівця, так і для читача без спеціальних знань інформацію: аспекти підвищення ефективності винахідницької та інноваційної діяль­ності в Україні, взаємозалежність інтелектуальної власності та розвитку економіки, захист інтелектуальної власності винахідників тощо.

Значну частину довідково­­іміджевого видання становлять відомості про творіння українських винахідників у різних сферах людської життєдіяльності, зокрема таких як медицина, будівництво й архітектура, машинобудування, хімічна й нафтогазова галузі, важка та легка промисловості, харчова промисловість та сільське господарство. Такі розробки покликані покращити якість життя, відкриваючи людству незвідані горизонти нових можливостей. Окрім цього, видання буде корисним для інвесторів, — допоможе знайти гідні пропозиції для фінансування.

Книга популяризує винахідників України з метою розкриття великого інтелектуального потенціалу наших громадян і впровадження винаходів у виробництво.Перша книга

Друга книга

Третя книга

Четверта книга
       
П'ята книга

 
© ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна». Всі права застережено.